Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa, Program Operacyjny Robogranty, „Robogrant” – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej", Całkowite wydatki na realizację Projektu wynoszą 1 034 922,00 zł, Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 841 400,00 zł, Dofinansowanie 715 190,00 zł. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Zakładu Stolarskiego Skiba Zbigniew poprzez robotyzację i automatyzację procesu pakowania i paletyzacji gotowych paczek.


Rezultatem projektu będzie znacząco udoskonalony proces pakowania i paletyzacji paczek na poziomie Przedsiębiorstwa.


"